Billet döküm tesisi

8 ton ve 10 ton ‘luk iki adet ergitme fırını ile Hot-Top teknolojisi kullanılarak 100 Ø ,110 Ø, 120 Ø , 127 Ø,152 Ø çaplarındaki farklı ebat ve müşterilerimizin aluminyum profillerden bekledikleri farklı fiziksel özelliklere uygun olarak farklı alaşımlarda (6000 serisi), 6 metre uzunluğa kadar 10.000 ton/yıl kapasiteli aluminyum billet üretimi yapılabilmektedir.

Billetlerimiz, laboratuvarımızda bulanan 12 element ölçümlü spektrometre cihazı ile kimyasal analiz kontrolleri uzman personel tarafından titizlikle yapılarak uluslar arası standart ve normlara uygun olarak dökülmektedir.

Billetlerimiz, döküm işlemi sonrasında ekstrüzyon kalitesi ve proses verimliliğini arttırmak amacıyla 45 ton/gün kapasiteli homojenizasyon ünitesinde işlem görmektedir. Müşterilerden gelen talep doğrultusunda iç pazara billet satışı da yapılmaktadır.